Документи

                                                      Інформація про вступ

Членами та працівниками АК (надалі Комітету) можуть бути офіцери, що пройшли або проходять службу в правоохоронних органах України, органах спеціального призначення та Збройних силах України та які мають вищу освіту. Крім того, в члени та працівники Комітету можуть бути прийняті цивільні особи,які мають вищу юридичну освіту,та  внесли вагомий внесок в розвиток Комітету, у зміцнення державної безпеки, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Вони повинні поділяти мету та завдання Комітету,  добровільно вступати до організації, брати участь у діяльності організації, проявляючи при цьому розумну ініціативу та наполегливість. Перевага щодо вступу в члени та працівники Комітету надається колишнім та діючим працівникам оперативних підрозділів правоохоронних органів та підрозділів спеціального призначення. 

Особам, які виявили бажання вступити до  Комітету, необхідно:

- заповнити анкету;

- викласти свою автобіографію;

- надати 2-і фотокартки розміром 3 на 4 см (в костюмі з сорочкою та

  краваткою і мати охайний вигляд);

- характеристику з останнього місця роботи (служби, навчання);

- копію паспорта (1,2 та 11 стор.) та ідентифікаційного коду;

- подати відповідну заяву на Голову АК.

Після надання документів особа становиться кандидатом в працівники  Комітету.

На особу, яка виявила бажання вступити до  Комітету, з метою перевірки її суспільної значимості, керівником Апарату Комітету, його заступником, Головою Колегії, заводиться «Особова справа кандидата» терміном на три місяці, до якої долучаються надані кандидатом матеріали та характеристика-рекомендація працівника  Комітету, який за нього поручається та рекомендує, видається тимчасове посвідчення терміном на три місяці.

Протягом визначеного вище терміну, для перевірки можливостей та проведеної суспільно-корисної роботи кандидата, спрямованої на розвиток Комітету, керівником Апарату, його заступником,або Головою Колегії,  даються доручення (не менше двох), по виконанню яких вказаним керівником складаються довідки (долучаються до справи кандидата) в яких вказуються виконані доручення та проявлені при цьому риси характеру та інше.

Якщо кандидат, в процесі проходження стажування, зарекомендував себе з позитивної сторони, ним підписуються:

· Зобов’язання щодо нерозголошення відомостей, що становлять   конфіденційну інформацію стосовно діяльності АКУ,

· Зобов’язання щодо неухильного додержання правил використання посвідчення працівника АКУ.

Після вивчення справи кандидата та перевірки повноти і правильності оформлення документів керівником Апарату,Головою Колегії  виноситься клопотання на ім’я Голови Комітету про прийняття його до Комітету та робиться відповідний надпис про затвердження на заяві кандидата.

В подальшому «Особова справа кандидата» направляється до Апарату Комітету.

Особові справи кандидатів, які не будуть оформленні у відповідності з зазначеними рекомендаціями, Правлінням Комітету не розглядатимуться і будуть повернуті до обласних управлінь  для належного оформлення.​

З поданням усіх документів особа кандидата ретельно перевіряється відділом внутрішньої безпеки Комітету, який виносить свій висновок-погодження щодо кандидата. Цей висновок обов’язково враховується  Правлінням  Комітету  при прийнятті рішення щодо того чи іншого кандидата, та затверджується Головою Комітету.

Будучи  працівниками  Комітету , громадяни повинні постійно і активно, проявляючи при цьому розумну ініціативу, приймати участь у діяльності організації, бездоганно виконувати  завдання  та вимоги, а також вказівки керівництва Комітету.