Документи

 

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

ПРИ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 

А Н К Е Т А                                                                                              місце для
                                                                                                                   фотокартки
1. Прізвище 

_______________________________________________________________  

Ім'я ______________________ По батькові___________________________

2. Стать _____________________ Дата народження «_____»__________________ ______ р.  

Місце народження_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

3. Домашня адреса: місце реєстрації ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

фактичне місце проживання _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон дом.: ________________________ конт.: __________________________________

4. Паспорт: серія _________, № _______________________, виданий __________________
___________________________________________________ "_____”_____________ ___ р.

5. Ідентифікаційний код:________________________________________________________

6. Відношення до військової служби 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


7. Родинн\ий стан (одружений, неодружений)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Інформація про близьких родичів (дружина, діти, батьки, брати, сестри; П.І.Б., рік 
народження, рід діяльності): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


9. Освіта: 

_____________________________________________________________________________

 Найменування 
навчального закладу ____________________________________________________________
 Кваліфікація, 
спеціальність __________________________________________________________________
Дата вступу/
закінчення _____________________________________________________________________
 Документ 
про освіту_______________________________________________________________________
 

 Закінчення додаткових курсів: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


10. Де працювали раніше (працюєте зараз) ?___________________________________________________________________
Назва підприємства, 
Рід діяльності Займана посада _______________________________________________________________________________
Дата прийняття на роботу / 

звільнення. Причина звільнення_______________________________________________________________________________
 


11. Партійність, членство в інституції громадянського суспільства.

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

12. Заняття спортом (рівень майстерності) 

_____________________________________________________________________________

13. Чи є у Вас проблеми із здоров'ям? 

_____________________________________________________________________________
14. Ви палите? ______________ Вживання алкоголю _______________________________

15. Чи притягалися Ви до кримінальної (адміністративної) відповідальності? _____________________________________________________________________________

16. Чи приходилося Вам керувати людьми? 

_____________________________________________________________________________

17. Чи займалися Ви підприємницькою діяльністю

_____________________________________________________________________________

18. Наявність зброї 

_____________________________________________________________________________
19. Додаткові зведення, які Ви вважаєте потрібним повідомити (наявність посвідчення 
водія, особистого автомобіля; знання і наявність ПК) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Інформація, надана в анкеті, є повною і точною. 
Я розумію, що коли я буду прийнятий в члени Організації, яка-небудь помилка, чи неправда, важливий недогляд, виявлений через якийсь час, можуть стати достатньою підставою для виключення з членства.

Дата: «_____»________________ _______ р.


Особистий підпис ______________________ ( ____________________ )

А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я


Складається у довільній формі, власноручно, без помарок і виправлень, з обов’язковим висвітленням таких питань: рік і місце народження; коли, у яких учбових закладах навчались, яку отримали освіту і спеціальність; де і на якій посаді працювали; що було причиною переходу з однієї роботи на іншу; склад родини та стислі відомості про найближчих родичів (батько, мати, сестри, брати, і батько, мати дружини-чоловіка); чи перебували Ваші родичі за кордоном, у якій країні (вказати місто; мали чи маєте з ними зв’язок); чи перебували Ваші родичі під слідством, за що, де і коли; інші відомості, які Ви вважаєте за необхідне повідомити в автобіографії.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________